• Uczestnicząc w badaniu pacjent ma szansę skorzystania z niedostępnych powszechnie sposobów leczenia wielu chorób, zwłaszcza schorzeń przewlekłych.
  • U pacjenta uczestniczącego w badaniu wykonywane są szczegółowe badania, często niedostępne w podstawowej lub nawet specjalistycznej opiece medycznej.
  • Pacjent w programie (badaniu klinicznym), poza kontaktem ze swoim lekarzem, jest objęty bezpłatną opieką lekarską w ośrodku prowadzącym badanie kliniczne, a w razie potrzeby korzysta z bezpłatnych konsultacji specjalistów.
  • Przez cały okres trwania badania pacjent znajduje się pod opieką i w codziennym kontakcie z lekarzem prowadzącym program oraz pod kontrolą głównego badacza. Lekarze ci mają duże doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych.
  • W każdej chwili trwania badania pacjent może wycofać zgodę na udział w programie bez podania konkretnej przyczyny.
  • Jeśli w trakcie trwania programu zdarzy się cokolwiek nieprawidłowego lub niepokojącego, lekarz prowadzący podejmuje decyzję o wyłączeniu pacjenta z badania.
  • Koszty dojazdu pacjenta na wizyty są zwracane

Zainteresowane wzięciem udziału w badaniu osoby zapraszamy do kontaktu.