cancel

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


LISTA BADAŃ


 • add_boxDna Moczanowa
  Opis badania

  Badanie fazy III mające na celu ocenę skuteczność i bezpieczeństwo stosowania tiguliksostatu u pacjentów z dną moczanową z hiperurykemią.

  Główne kryteria jakie musi spełnić pacjent:
  • • wiek od 18 do 85 lat,
  • • pacjenci z hiperurykemią i historią lub obecnością dny moczanowej,
  • • pacjenci, przyjmujący terapie obniżające poziom moczanów,
  • W ramach badania pacjenci znajdują się pod stałą opieką lekarza prowadzącego, otrzymują darmowe leczenie oraz mają wykonywaną darmową pełną diagnostykę uwzględniona w badaniu klinicznym. Pacjent otrzymuje zwrot kosztów za dojazd na każdą wizytę.


   ZGŁOŚ SIĘ DO BADANIA
 • add_boxReumatoidalne Zapalenie Stawów
  Opis badania:

  Badanie III fazy dla pacjentów z aktywnym reumatoidalnym zapaleniu stawów o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

  Główne kryteria włączenia:
  • • mężczyźni i kobiety w wieku od ≥18 do ≤ 80 lat,
  • • pacjenci z aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów trwającym co najmniej 6 miesięcy.

  W ramach badania pacjenci znajdują się pod stałą opieką lekarza prowadzącego, otrzymują darmowe leczenie oraz mają wykonywaną darmową pełną diagnostykę. Pacjent otrzymuje zwrot kosztów za dojazd na każdą wizytę.


  ZGŁOŚ SIĘ DO BADANIA
 • add_boxZapalenie skórno-mięśniowe lub zapalenie wielomięśniowe
  Opis badania:

  Badanie fazy III, mające na celu ocenę skuteczności badanego leku u uczestników z aktywnym zapaleniem skórno-mięśniowym lub zapaleniem wielomięśniowym.

  Główne kryteria włączenia:
  • • wiek: co najmniej 18 lat,
  • • rozpoznanie zapalenia skórno-mięśniowego lub zapalenia wielomięśniowego,
  • • nieskuteczność dotychczasowego leczenia

  W ramach badania pacjenci znajdują się pod stałą opieką lekarza prowadzącego, otrzymują darmowe leczenie oraz mają wykonywaną darmową pełną diagnostykę uwzględnioną w badaniu klinicznym. Pacjent otrzymuje zwrot kosztów za dojazd na każdą wizytę.


  ZGŁOŚ SIĘ DO BADANIA
 • add_boxBadanie Kardiologiczne dla pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym
  Opis badania:

  Badanie fazy III, oceniającej skuteczność PCSK9 w zmniejszaniu poważnych niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych u uczestników z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym.

  Główne kryteria uczestnictwa:
  • • wystąpienie poważnych miażdżycowych chorób sercowo-naczyniowych,
  • • pacjent leczony statyną o umiarkowanej lub wysokiej intensywności (± LLT bez statyny),
  • • pacjenci przyjmujący stabilną dawkę wszystkich podstawowych LLT (w tym statyn i leków niestatynoopornych).

  W ramach badania pacjenci znajdują się pod stałą opieką lekarza prowadzącego, otrzymują darmowe leczenie oraz mają wykonywaną darmową pełną diagnostykę uwzględnioną w badaniu klinicznym. Pacjent otrzymuje zwrot kosztów za dojazd na każdą wizytę.


  ZGŁOŚ SIĘ DO BADANIA
 • add_boxAtopowe Zapalenie Skóry
  Opis badania:

  Badanie fazy Ib oceniające m.in. bezpieczeństwo oraz tolerancję dwóch różnych dawek leku badanego u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry.

  Główne kryteria uczestnictwa:
  • • zdiagnozowane AZS co najmniej 12 miesięcy przed pierwszą wizytą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego,
  • • historia niewystarczającej odpowiedzi na leczenie lekami miejscowymi , chyba że leczenie miejscowe jest niewskazane z medycznego punktu widzenia (np. ze względu na skutki uboczne, ryzyko bezpieczeństwa i/lub wcześniejszą nietolerancję,
  • • wiek 18 do 75 lat.

  W ramach badania pacjenci znajdują się pod stałą opieką lekarza prowadzącego, otrzymują darmowe leczenie oraz mają wykonywaną darmową pełną diagnostykę uwzględnioną w badaniu klinicznym. Pacjent otrzymuje zwrot kosztów za dojazd na każdą wizytę.


  ZGŁOŚ SIĘ DO BADANIA
 • add_boxBielactwo
  Opis badania:

  Randomizowane, kontrolowane placebo badanie fazy III z podwójnie ślepą próbą oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancję Upadacitinibu u dorosłych i nastolatków z bielactwem.

  Główne kryteria uczestnictwa:
  • • Dorośli i młodzież w wieku ≥ 12 lat,
  • • Udokumentowana diagnoza kliniczna NSV (bielactwo niesegmentowe),
  • • Pacjent nie może mieć w wywiadzie aktywnej choroby skóry innej niż bielactwo, która mogłaby zakłócać ocenę bielactwa.

  W ramach badania pacjenci znajdują się pod stałą opieką lekarza prowadzącego, otrzymują darmowe leczenie oraz mają wykonywaną darmową pełną diagnostykę uwzględnioną w badaniu klinicznym. Pacjent otrzymuje zwrot kosztów za dojazd na każdą wizytę.


  ZGŁOŚ SIĘ DO BADANIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


call
facebook
mail
EN