cancel

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


LISTA BADAŃ


 • add_boxDna Moczanowa
  Opis badania

  Badanie fazy III mające na celu ocenę skuteczność i bezpieczeństwo stosowania tiguliksostatu u pacjentów z dną moczanową z hiperurykemią.

  Główne kryteria jakie musi spełnić pacjent:
  • • wiek od 18 do 85 lat,
  • • pacjenci z hiperurykemią i historią lub obecnością dny moczanowej,
  • • pacjenci, przyjmujący terapie obniżające poziom moczanów,
  • W ramach badania pacjenci znajdują się pod stałą opieką lekarza prowadzącego, otrzymują darmowe leczenie oraz mają wykonywaną darmową pełną diagnostykę uwzględniona w badaniu klinicznym. Pacjent otrzymuje zwrot kosztów za dojazd na każdą wizytę.


   ZGŁOŚ SIĘ DO BADANIA
 • add_boxŁuszczycowe Zapalenie Stawów – leczenie konwencjonalne
  Opis badania:

  Badanie fazy 3 oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania deucravacitinibu u pacjentów z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów, u których nie zastosowano leków biologicznych modyfikujących przebieg choroby.

  Główne kryteria włączenia:
  • • wiek: co najmniej 18 lat,
  • • diagnoza ŁZS od co najmniej 3 miesięce,
  • • brak odpowiedzi na leczenie konwencjonalne.

  W ramach badania pacjenci znajdują się pod stałą opieką lekarza prowadzącego, otrzymują darmowe leczenie oraz mają wykonywaną darmową pełną diagnostykę. Pacjent otrzymuje zwrot kosztów za dojazd na każdą wizytę.


  ZGŁOŚ SIĘ DO BADANIA
 • add_boxBól pleców dolnego odcinka lędzwiowego
  Opis badania:

  Badanie III fazy mające na celu udowodnienie dodatkowej korzyści z ekstraktu z konopi o pełnym spektrum działania VER-01 w porównaniu z opioidami w leczeniu pacjentów z przewlekłym niespecyficznym bólem dolnej części pleców

  Główne kryteria włączenia:
  • • wiek: co najmniej 18 lat,
  • • Przewlekły (od co najmniej 3 miesięcy) niespecyficzny ból w dolnej części pleców,
  • • nieskuteczność bądź nietolerancja dotychczasowego leczenia konwencjonalnego – analgetykami nieopioidowymi (w tym kombinacje).

  W ramach badania pacjent ma wykonywaną pełną diagnostykę na każdej wizycie. Pacjent otrzymuje również zwrot kosztów dojazdu za każdą wizytę.


  ZGŁOŚ SIĘ DO BADANIA

 • add_boxPOChP
  Opis badania:

  Badanie III fazy dla pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) i przewlekłym zapaleniem oskrzeli.

  Główne kryteria włączenia:
  • • wiek: co najmniej 4o lat,
  • • rozpoznanie POChP od co najmniej 12 miesięcy z przewlekłym zapaleniem oskrzeli.

  W ramach badania pacjenci znajdują się pod stałą opieką lekarza prowadzącego, otrzymują darmowe leczenie oraz mają wykonywaną darmową pełną diagnostykę a także darmowe badania spirometryczne. Pacjent otrzymuje zwrot kosztów za dojazd na każdą wizytę..


  ZGŁOŚ SIĘ DO BADANIA
 • add_boxZapalenie skórno-mięśniowe lub zapalenie wielomięśniowe
  Opis badania:

  Badanie fazy III, mające na celu ocenę skuteczności badanego leku u uczestników z aktywnym zapaleniem skórno-mięśniowym lub zapaleniem wielomięśniowym.

  Główne kryteria włączenia:
  • • wiek: co najmniej 18 lat,
  • • rozpoznanie zapalenia skórno-mięśniowego lub zapalenia wielomięśniowego,
  • • nieskuteczność dotychczasowego leczenia

  W ramach badania pacjenci znajdują się pod stałą opieką lekarza prowadzącego, otrzymują darmowe leczenie oraz mają wykonywaną darmową pełną diagnostykę uwzględnioną w badaniu klinicznym. Pacjent otrzymuje zwrot kosztów za dojazd na każdą wizytę.


  ZGŁOŚ SIĘ DO BADANIA
 • add_boxTwardzina Układowa
  Opis badania:

  Badanie III fazy oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancję stosowania leku badanego w postaci tabletek dla pacjentów z uogólnioną postacią twardziny układowej.

  Główne kryteria włączenia:
  • • wiek od 18 do 75 lat,
  • • udokumentowane rozpoznanie twardziny układowej,
  • • rozpoznanie choroby nie dłuższe niż 6 lata od wystąpienia pierwszego objawu,
  • • mRSS ≥15.

  W ramach badania pacjenci znajdują się pod stałą opieką lekarza prowadzącego, otrzymują darmowe leczenie oraz mają wykonywaną darmową pełną diagnostykę (Spirometria, HRCT, echokardiografia oraz badanie DLCO). Pacjent otrzymuje zwrot kosztów za dojazd na każdą wizytę..


  ZGŁOŚ SIĘ DO BADANIA
 • add_boxBadanie Kardiologiczne dla pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym
  Opis badania:

  Badanie fazy III, oceniającej skuteczność PCSK9 w zmniejszaniu poważnych niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych u uczestników z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym.

  Główne kryteria uczestnictwa:
  • • wystąpienie poważnych miażdżycowych chorób sercowo-naczyniowych,
  • • pacjent leczony statyną o umiarkowanej lub wysokiej intensywności (± LLT bez statyny),
  • • pacjenci przyjmujący stabilną dawkę wszystkich podstawowych LLT (w tym statyn i leków niestatynoopornych).

  W ramach badania pacjenci znajdują się pod stałą opieką lekarza prowadzącego, otrzymują darmowe leczenie oraz mają wykonywaną darmową pełną diagnostykę uwzględnioną w badaniu klinicznym. Pacjent otrzymuje zwrot kosztów za dojazd na każdą wizytę.


  ZGŁOŚ SIĘ DO BADANIA
 • add_boxTrądzik Odwrócony
  Opis badania:

  Badanie fazy III, mające na celu ocenę skuteczności izokibepu dla chorujących na trądzik odwrócony o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

  Główne kryteria uczestnictwa:
  • • wiek: co najmniej 18 lat,
  • • rozpoznanie HS występujące w dwóch różnych częściach ciała,
  • • nieskuteczność dotychczasowego leczenia.

  W ramach badania pacjenci znajdują się pod stałą opieką lekarza prowadzącego, otrzymują darmowe leczenie oraz mają wykonywaną darmową pełną diagnostykę uwzględnioną w badaniu klinicznym. Pacjent otrzymuje zwrot kosztów za dojazd na każdą wizytę.


  ZGŁOŚ SIĘ DO BADANIA
 • add_boxAtopowe Zapalenie Skóry
  Opis badania:

  Badanie fazy Ib oceniające m.in. bezpieczeństwo oraz tolerancję dwóch różnych dawek leku badanego u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry.

  Główne kryteria uczestnictwa:
  • • zdiagnozowane AZS co najmniej 12 miesięcy przed pierwszą wizytą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego,
  • • historia niewystarczającej odpowiedzi na leczenie lekami miejscowymi , chyba że leczenie miejscowe jest niewskazane z medycznego punktu widzenia (np. ze względu na skutki uboczne, ryzyko bezpieczeństwa i/lub wcześniejszą nietolerancję,
  • • wiek 18 do 75 lat.

  W ramach badania pacjenci znajdują się pod stałą opieką lekarza prowadzącego, otrzymują darmowe leczenie oraz mają wykonywaną darmową pełną diagnostykę uwzględnioną w badaniu klinicznym. Pacjent otrzymuje zwrot kosztów za dojazd na każdą wizytę.


  ZGŁOŚ SIĘ DO BADANIA
 • add_boxBielactwo
  Opis badania:

  Randomizowane, kontrolowane placebo badanie fazy III z podwójnie ślepą próbą oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancję Upadacitinibu u dorosłych i nastolatków z bielactwem.

  Główne kryteria uczestnictwa:
  • • Dorośli i młodzież w wieku ≥ 12 lat,
  • • Udokumentowana diagnoza kliniczna NSV (bielactwo niesegmentowe),
  • • Pacjent nie może mieć w wywiadzie aktywnej choroby skóry innej niż bielactwo, która mogłaby zakłócać ocenę bielactwa.

  W ramach badania pacjenci znajdują się pod stałą opieką lekarza prowadzącego, otrzymują darmowe leczenie oraz mają wykonywaną darmową pełną diagnostykę uwzględnioną w badaniu klinicznym. Pacjent otrzymuje zwrot kosztów za dojazd na każdą wizytę.


  ZGŁOŚ SIĘ DO BADANIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


call
facebook
mail
EN