cancel

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


LISTA BADAŃ


 • add_boxTwardzina układowa z objawem Raynauda
  Opis badania:d

  Badanie II fazy mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa badanego leku w leczeniu objawu Raynauda oraz przepływu krwi w naczyniach.

  Główne kryteria jakie musi spełnić pacjent:
  • rozpoznanie choroby,
  • wiek: 18-75 lat,
  • nieskuteczność dotychczasowego leczenia.

  W ramach badania pacjent ma wykonywane m.in. badanie EKG, kapilaroskopię, termografię, badania laboratoryjne.


  ZGŁOŚ SIĘ DO BADANIA
 • add_boxStwardnienie rozsiane z objawem spastyczności
  Opis badania:

  Badanie z innowacyjnym lekiem doustnym mające na celu poprawę spastyczności u pacjentów z rozpoznaniem stwardnienia rozsianego.

  Główne kryteria włączenia:
  • wiek: co najmniej 18 lat,
  • diagnoza SM od co najmniej 12 miesięcy,
  • brak złagodzenia objawów spastyczności pomimo stosowanych leków.

  W ramach badania pacjent ma wykonywaną szczegółową diagnostykę na każdej z wizyt w ośrodku.


  ZGŁOŚ SIĘ DO BADANIA
 • add_boxChoroba Leśniowskiego- Crohna
  Opis badania:

  Badanie III fazy innowacyjnymi lekami (wlewy lub leki podawane podskórnie) dla pacjentów po nieskutecznej terapii lekami biologicznymi mające na celu remisję choroby.

  Główne kryteria włączenia:
  • wiek: 18- 80 lat,
  • diagnoza choroby Leśniowskiego- Crohna od co najmniej 2 miesięcy,
  • nieskuteczność bądź nietolerancja dotychczasowego leczenia biologicznego.

  W ramach badania pacjent ma wykonywaną pełną diagnostykę na każdej wizycie, badanie endoskopowe i inne. W badaniu nie ma placebo.


  ZGŁOŚ SIĘ DO BADANIA

 • add_boxPOChP
  Opis badania:

  Badanie III fazy dla pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) i przewlekłym zapaleniem oskrzeli.

  Główne kryteria włączenia:
  • wiek: co najmniej 4o lat,
  • rozpoznanie POChP od co najmniej 12 miesięcy z przewlekłym zapaleniem oskrzeli.

  W ramach badania pacjenci mają wykonywaną pełną diagnostykę oraz badanie spirometryczne.


  ZGŁOŚ SIĘ DO BADANIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


call
facebook
mail
EN