cancel

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


LISTA BADAŃ


 • add_boxTwardzina Układowa
  Opis badania

  Badanie II fazy mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa badanego leku w leczeniu twardziny układowej.

  Główne kryteria jakie musi spełnić pacjent:
  • udokumentowane rozpoznanie choroby,
  • wiek: 18-75 lat,
  • W ramach badania pacjent pozostaje pod pełną opieką lekarza prowadzącego oraz ma wykonywane wszystkie niezbędne badania diagnostyczne i kontrolne.


   ZGŁOŚ SIĘ DO BADANIA
 • add_boxStwardnienie rozsiane z objawem spastyczności
  Opis badania:

  Badanie z innowacyjnym lekiem doustnym mające na celu poprawę spastyczności u pacjentów z rozpoznaniem stwardnienia rozsianego.

  Główne kryteria włączenia:
  • wiek: co najmniej 18 lat,
  • diagnoza SM od co najmniej 12 miesięcy,
  • brak złagodzenia objawów spastyczności pomimo stosowanych leków.

  W ramach badania pacjent ma wykonywaną szczegółową diagnostykę na każdej z wizyt w ośrodku.


  ZGŁOŚ SIĘ DO BADANIA
 • add_boxChoroba Leśniowskiego- Crohna
  Opis badania:

  Badanie III fazy innowacyjnymi lekami (wlewy lub leki podawane podskórnie) dla pacjentów po nieskutecznej terapii lekami biologicznymi mające na celu remisję choroby.

  Główne kryteria włączenia:
  • wiek: 18- 80 lat,
  • diagnoza choroby Leśniowskiego- Crohna od co najmniej 2 miesięcy,
  • nieskuteczność bądź nietolerancja dotychczasowego leczenia biologicznego.

  W ramach badania pacjent ma wykonywaną pełną diagnostykę na każdej wizycie, badanie endoskopowe i inne. W badaniu nie ma placebo.


  ZGŁOŚ SIĘ DO BADANIA

 • add_boxPOChP
  Opis badania:

  Badanie III fazy dla pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) i przewlekłym zapaleniem oskrzeli.

  Główne kryteria włączenia:
  • wiek: co najmniej 4o lat,
  • rozpoznanie POChP od co najmniej 12 miesięcy z przewlekłym zapaleniem oskrzeli.

  W ramach badania pacjenci mają wykonywaną pełną diagnostykę oraz badanie spirometryczne.


  ZGŁOŚ SIĘ DO BADANIA
 • add_boxŁuszczycowe Zapalenie Stawów
  Opis badania:

  Badanie III fazy dla pacjentów z Łuszczycowym Zapaleniem Stawów.

  Główne kryteria włączenia:
  • wiek: co najmniej 18 lat,
  • udokumentowane rozpoznanie ŁZS od co najmniej 6 miesięcy.

  W ramach badania pacjent pozostaje pod pełną opieką lekarza prowadzącego oraz ma wykonywane wszystkie niezbędne badania diagnostyczne i kontrolne.


  ZGŁOŚ SIĘ DO BADANIA
 • add_boxCukrzyca Typu II
  Opis badania:

  Badanie III fazy dla pacjentów z Cukrzycą typu II.

  Główne kryteria włączenia:
  • wiek: co najmniej 25 lat,
  • indeks masy ciała w przedziale 20 – 40 kg/m2,
  • udokumentowane rozpoznanie Cukrzycy typu II.

  W ramach badania pacjent pozostaje pod pełną opieką lekarza prowadzącego oraz ma wykonywane wszystkie niezbędne badania diagnostyczne i kontrolne.


  ZGŁOŚ SIĘ DO BADANIA
 • add_boxTest diagnostyczny dla zdrowych pacjentów
  Opis badania:

  Badanie dla zdrowych pacjentów/ochotników mające na celu wykazanie czułości testu diagnostycznego.

  Główne kryteria uczestnictwa:
  • wiek: co najmniej 20 lat,
  • pacjenci zdrowi bez chorób kardiologicznych.

  W ramach badania pacjent otrzymuje wynagrodzenie za odbycie jednej wizyty z ośrodku. Jedna wizyta w ośrodku polegająca na pobraniu krwi.


  ZGŁOŚ SIĘ DO BADANIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


call
facebook
mail
EN